Przedszkolaki na tropie Barbary Szelągowskiej

W kwietniu 2017 udział przedszkola w V Przeglądzie Artystycznym „Przedszkolaki na tropie Barbary Szelągowskiej. Jak co roku  przegląd przebiegał w 3 kategoriach – plastyczna, wokalno-taneczna i recytatorsko-teatralna. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.