„RYTM” w Błoniu

W kwietniu 2017 udział grupy tanecznej w VIII Przedszkolnym Przeglądzie Tanecznym „RYTM” w Błoniu. Dzieci zaprezentowały układ „Wiedeńskie rytmy” w opracowaniu J. Koryckiego. Otrzymały dyplom, medale i nagrody rzeczowe.