Wyśpiewajmy Wiosnę

W marcu 2019 udział w VIII Konkursie Piosenki „Wyśpiewajmy Wiosnę” w Nowej Wsi. Udział wzięły 2 zespoły:  5-latków  i  4-latków.  Grupa 5-latków zajęła I miejsce w kat. 5-6 –latki; grupa 4-latków zajęła II miejsce w swojej kategorii.  Zespoły otrzymały statuetki i nagrody rzeczowe.