Mazovia 2019

W maju 2019 udział w Festiwalu Tanecznym Przedszkolaków  w Błoniu „Mazovia 2019” – „Narodowe tańce polskie”. 12-osobowa grupa taneczna zaprezentowała „Kujawiaka” w opracowaniu L. Witosław. Wytańczyli III miejsce i zdobyli  puchar.