Zaczarowane jabłuszko

W  październiku 2019 – organizacja wewnętrznego konkursu dla wszystkich grup wiekowych pn. „Zaczarowane jabłuszko”. Zadaniem było przeczytanie dziecku w domu, przez rodziców, opowiadania a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Wpłynęły 33 prace. W każdej kategorii wiekowej jury, składające się z nauczycieli przedszkola, przyznało  I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.