Przedszkole Samorządowe
w Otrębusach
Program wychowawczo-dydaktyczny

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 roku (Dz. U z 2017 r. poz.356)

Realizowany program:

5-latki „Zanim będę uczniem” E. Tokarska, J. Kopała

4 i 3-latki „Od zabawy do nauki” D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora-Banasik

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na rok rok 2018/2019

  1. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych – 100 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski
  2. Przybliżanie dzieciom różnych zawodów jako wstęp do doradztwa zawodowego
  3. Rozwijanie aktywności, samodzielności i kreatywności dzieci
  4. Wychowanie dzieci do udziału w życiu kulturalnymRozkład dnia


 
Grupa I
07:00-08:40Praca indywidualna. Zabawy według zainteresowań dzieci.
08:40-08:50Poranna gimnastyka, zabawy ruchowe.
08:50-09:00Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
09:00-09:15Śniadanie.
09:15-10:30Zajęcia dydaktyczne - realizacja treści programowych.
10:30-11:45Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11:45-12:00Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30Obiad.
12:30-12:45Odpoczynek. Czytanie dzieciom.
12:45-14:00Praca indywidualna. Zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające indywidualne predyspozycje, zainteresowania i zdolności dzieci.
14:00-14:30Zabawy według upodobań dzieci.
14:30-15:00Podwieczorek.
15:00-17:00Zabawy ruchowe, praca z książką, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
 
Grupa II,III,IV
08:00-08:40Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna z dziećmi, zabawy w/g zainteresowań dzieci.
08:40-08:45Zabawa ruchowa.
08:45-08:55Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
09:00-09:15Śniadanie.
09:15-09:35Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści ze wszystkich działów programowych.
09:35-10:30Zajęcia dowolne w/g zainteresowań dzieci.
10:30-11:45Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
11:45-12:00Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30Obiad.
12:30-12:45Przygotowanie do leżakowania.
12:45-14:30Leżakowanie.
14:30-14:40Zabawa ruchowa.
14:40-14:50Podwieczorek.
15:00-16:00Rozchodzenie się dzieci. Praca, indywidualne zabawy według zainteresowań dzieci.