Przedszkole Samorządowe
w Otrębusach
Program wychowawczo-dydaktyczny

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 roku (Dz. U z 2017 r. poz.356)

Realizowany program:

„Plac zabaw” – Aleksandra Szyller, Paulina Sowa
„Zanim będę uczniem” Jolanta Kopała, Elżbieta. Tokarska

Zadania wychowawczo-dydaktyczne na rok 2019/2020 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa.

  1. Profilaktyka uzależnień - elementy
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
  3. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci
  4. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości dzieci - elementy
  5. Wychowanie dzieci do udziału w życiu kulturalnym i sportowymRozkład dnia


 
GRUPA ŻÓŁTA I CZERWONA
7:00-8:30Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe. Praca indywidualna.
8:30-8:50Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne.
8:50-9:00Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.
9:00-9:30Śniadanie.
9:30-10:30Zajęcia programowe – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10:30-10:40Czynności samoobsługowe – ubieranie w szatni do wyjścia na zewnątrz.
10:40-11:50Pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki.
11:50-12:00Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
12:00-12:30Obiad.
12:30-12:.45Czynności higieniczne, mycie zębów.
12:45-14:20Odpoczynek dzieci (leżakowanie), słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie dzieciom.
14:20-14:30Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.
14:30-15:00Podwieczorek.
15:00-17:00Zabawy grupowe i indywidualne. Praca indywidualna. Zabawy kompensacyjne. Rozchodzenie się dzieci.
 
GRUPA NIEBIESKA I ZIELONA
07:00–8:30Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne. Praca indywidualna z dziećmi.
08:30–9:00 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Czynności higieniczne.
9;00–9:20Śniadanie.
9:20–10:20Zajęcia programowe – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10:20–10:40Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.
10:40–10:50Czynności samoobsługowe – ubieranie się do wyjścia na zewnątrz.
10:50–11:50Pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki. Korzystanie z urządzeń rekreacyjnych.
11:50–12:40Czynności samoobsługowe w szatni oraz higieniczne w łazience.
12:00–12:30Obiad.
12:30–14:20Zajęcia w sali organizowane przez nauczyciela. Czytanie dzieciom, zabawy na sprzęcie terenowym.
14:20–14:30Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno – sanitarne.
14:30–15:00Podwieczorek.
15:00–16:00Praca indywidualna, zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia kompensacyjne.
16:00–17:00Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, praca z książką.